JTBC金土剧《Untouchable》晋久 郑恩地 高俊熙 金成钧迅雷下载/百度云/在线观看

JTBC金土剧《Untouchable》晋久 郑恩地 高俊熙 金成钧(韩迷-16/天使-16完)

Untouchable迅雷下载剧照

[剧 名]: Untouchable/언터처블
[播 送]: 韩国JTBC
[类 型]: JTBC金土剧 
[首 播]: 2017年11月24日
[时 间]: 每周五 、六晚间11点各播放一集
[接 档]: The Package
[导 演]: 赵南国(Fantastic、LAST、黄金帝国、追击者、对我说谎吧)
[编 剧]: 崔进源(蒙面检察官、Big Man)
[演 员]: 晋久 郑恩地 金成均 高浚熙 朴根滢 崔钟元 芮秀贞 申正根 孙钟鹤 朴元相 陈庆 裴侑蓝
[集 数]: 16集
[简 介]: 该剧将以一座假想中的城市作为舞台,讲述连续三代统治这座城市的张氏一族内部的权利斗争和家族隐藏的秘密。
[官 网]: http://tv.jtbc.joins.com/untouchable

.

.

BT种子

.

第01集 韩迷 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu001hm.torrent

.

第01集 天使 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu001ts.torrent

.

第02集 韩迷 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu002hm.torrent

.

第02集 天使 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu002ts.torrent

.

第03集 韩迷 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu003hm.torrent

.

第03集 天使 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu003ts.torrent

.

第04集 韩迷 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu004hm.torrent

.

第04集 天使 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu004ts.torrent

.

第05集 韩迷 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu005hm.torrent

.

第05集 天使 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu005ts.torrent

.

第06集 韩迷 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu006hm.torrent

.

第06集 天使 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu006ts.torrent

.

第07集 韩迷 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu007hm.torrent

.

第07集 天使 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu007ts.torrent

.

第08集 韩迷 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu008hm.torrent

.

第08集 天使 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu008ts.torrent

.

第09集 韩迷 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu009hm.torrent

.

第09集 天使 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu009ts.torrent

.

第10集 韩迷 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu010hm.torrent

.

第10集 天使 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu010ts.torrent

.

第11集 韩迷 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu011hm.torrent

.

第11集 天使 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu011ts.torrent

.

第12集 韩迷 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu012hm.torrent

.

第12集 天使 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu012ts.torrent

.

第13集 韩迷 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu013hm.torrent

.

第13集 天使 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu013ts.torrent

.

第14集 韩迷 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu014hm.torrent

.

第14集 天使 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu014ts.torrent

.

第15集 韩迷 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu015hm.torrent

.

第15集 天使 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu015ts.torrent

.

第16集 韩迷 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu016hm.torrent

.

第16集 天使 字幕 http://adc.hjzlg.com/img/chubu016ts.torrent

.

.

百度网盘:(01-16)

https://pan.baidu.com/s/1jJnyrOy  密码: 6gxj

.

.

  ◆ BT种子-下载方法鼠标右键单点链接选“另存为”到桌面上.再用“BT种子下载工具”打开桌面上刚保存的BT种子.比如 迅雷 、uTorrent 、Vuze、qbittorrent、比特彗星、比特精灵、快车、等

  ◆

类别: 日韩剧 | 标签云:

喜欢这部电影的人也喜欢这些