TVN周末剧《秘密森林》曹承佑 裴斗娜 李俊赫 迅雷下载/百度云/在线观看

TVN周末剧《秘密森林》曹承佑 裴斗娜 李俊赫 (韩迷-16/天使-16完)

秘密森林迅雷下载剧照

[剧 名]: 秘密森林/비밀의 숲
[播 送]: 韩国TVN
[类 型]: TVN周末剧
[首 播]: 2017年06月10日
[时 间]: 每周六、日晚间9点各播放一集
[接 档]: 芝加哥打字机
[导 演]: 安吉镐(我女婿的女人、Mrs. Cop、为你点餐、就要相爱、女人漫画皮鞋)
[编 剧]: 李秀妍
[演 员]: 曹承佑 裴斗娜 李浚赫 申惠善 李璟荣 刘在明 尹敬浩 朴真宇 尹世雅 崔秉默 宋智浩 朴成根 金素拉 徐东沅 崔载雄 李豪宰 金民尚 全裴修 崔镇镐 朴侑娜
[集 数]: 16集
[简 介]: 该剧讲述了丧失情感感知能力的检察官与一名员警一同挖掘监察厅内部秘密,追逐真凶的故事。
[官 网]: http://event.tving.com/View/4613
.

.

BT种子

.

第01集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen001hm.torrent

.

第01集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen001ts.torrent

.

第02集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen002hm.torrent

.

第02集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen002ts.torrent

.

第03集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen003hm.torrent

.

第03集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen003ts.torrent

.

第04集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen004hm.torrent

.

第04集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen004ts.torrent

.

第05集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen005hm.torrent

.

第05集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen005ts.torrent

.

第06集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen006hm.torrent

.

第06集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen006ts.torrent

.

第07集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen007hm.torrent

.

第07集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen007ts.torrent

.

第08集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen008hm.torrent

.

第08集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen008ts.torrent

.

第09集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen009hm.torrent

.

第09集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen009ts.torrent

.

第10集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen010hm.torrent

.

第10集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen010ts.torrent

.

第11集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen011hm.torrent

.

第11集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen011ts.torrent

.

第12集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen012hm.torrent

.

第12集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen012ts.torrent

.

第13集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen013hm.torrent

.

第13集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen013ts.torrent

.

第14集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen014hm.torrent

.

第14集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen014ts.torrent

.

第15集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen015hm.torrent

.

第15集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen015ts.torrent

.

第16集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen016hm.torrent

.

第16集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/shen016ts.torrent

.

.

OST 原声带 歌曲下载

http://www.hjzlg.com/web3/YCMS_Showart1.asp?id=1289

.

  ◆ BT种子-下载方法鼠标右键单点链接选“另存为”到桌面上.再用“BT种子下载工具”打开桌面上刚保存的BT种子.比如 迅雷 、uTorrent 、Vuze、qbittorrent、比特彗星、比特精灵、快车、等

  ◆

类别: 日韩剧 | 标签云:

喜欢这部电影的人也喜欢这些